Bitcoin News

Bitcoincasino-thai

กที่ราคาสูงมาสองปีราคา บิทคอย จะตกลงมาอีกไหม?

มูลค่าของบิทคอยกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหลังจากที่สูงขึ้นอย่างไม่มีใครคิดมาเป็นอาทิตย์ นักพิจารณาเงินเริ่มมองหาคำตอบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อ หลังจากถึงจุดสูงสุดภายสองปีก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้ที่ราคาลดลง Bitcoin เมื่อเข้าสู่วันพุธกับที่ใกล้ที่จะอยู้ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงสกุลเงินอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามผู้สังเกตการณ์หลายตลาดกล่าวหาการลดลงนี้เป็นเพียงชั่วคราวและว่าเป็นราคาที่สามารถผลักดันราคาสูงขึ้นในสัปดาห์ที่กำลังจะมา ผู้เชี่ยวชาญชี้ไปที่จำนวนของปัจจัยรวมทั้งความผันผวนเพิ่มขึ้นลดลงมาอยู่ในผลตอบแทน Bitcoin